Haberler


BÜYÜKORHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait bulunan 16 N 2169 Plakalı 1990 model BMC Fatih marka yol süpürme aracının 11.000,00.-TL, 16 AU 903 Plakalı 1996 model BMC Fatih Kamyonun 13.000,00.-TL, 16 BS 445 Plakalı 1998 model BMC Fatih marka kamyonun 16.000,00.-TL, 16 N 7710 plakalı 1990 model Fatih marka İtfaiyenin 8.000,00.-TL, 16 BÜY 02 plakalı JCB 4CX SM tipi 2010 model Lastik tekerlekli iş makinasının 80.000,00.-TL, 16 KNK 01 plakalı CAT 432 E marka 2006 model Lastik tekerlekli iş makinasının 75.000,00.-TL, 16 BB 248 plakalı Fıat Palio marka 2002 model taksinin 10.000,00.-TL, 16 Z 5787 plakalı Tofaş-Fıat Kartal marka 2001 model taksinin 7.000,00.-TL muhammen bedelden satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- Geçici teminat tutarı her bir araç için muhammen bedelin % 3’ ü dür.
3- Araçların satış bedelleri üzerinden ayrıca KDV hesaplanacaktır.
4- İhale 11/09/2018 Salı günü, saat 14:00 da,, 2886 Sayılı Kanunun 45. 46. maddeleri gereğince açık arttırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda Başkanlık Odasında yapılacaktır.
5- İstenen Belgeler;
a. Geçici teminat belgesi (Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine Bonosu).
b. Kanuni ikametgah belgesi.
c. Kimlik Fotokopisi
d. Büyükorhan Belediyesinden borcu yoktur yazısı.
e. Şartname alındığına dair makbuz (Belediyeden 20,00.-TL)
f. İsteklilerin adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
6- İsteklilerin ihaleyi kazanmaları halinde kararın tebliğinden sonra Şartnamenin 13. maddesindeki istenen belgeleri getirmeleri zorunludur. 
7- Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Yazı İşlerinde görülebilir ve 20-TL bedelle satın alınabilir.
8- İsteklilerin ihaleye katılmak için 4. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. 28/08/2018

İLAN OLUNUR

2016 (c) Büyükorhan Belediye Başkanlığı
Tasarım Mezea Ajans